۱۴۰۱ پنج شنبه ۹ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۱۰ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۹ خرداد   
اعضاء هيات علمي گروه بيهوشي

دكتر حسین ستاری

مرتبه علمي : استاديار

فلوشیب  بیهوشی پیوند اعضاء

سمت : مدیر گروه- رئیس بخش بیهوشی افضلی پور -مسئول دانشجويان هوشبری- عضو شورا پژوهشی گروه

 

رزومه

 

دكتر روح اله موحدي نيا

مرتبه علمي : استاديار

متخصص بيهوشي

سمت : معاون آموزشی گروه - رئيس بخش بيهوشی بيمارستان شفا

رزومه

دکترسيدحسين طراوتی

مرتبه علمي : استاديار

فلوشيپ جراحي اعصاب

سمت : معاون گروه

رزومه

دکتر محمدعلی حق بین

مرتبه علمی: استادیار

متخصص بیهوشی

سمت: مسئول بیهوشی اتاق عمل ENT - عضو شورای پژوهشی گروه

رزومه

دکترشيرين سلاجقه

مرتبه علمي:  استاديار

فلوشيپ جراحي قلب

سمت :  رئیس شورای پژوهشي گروه ومسئول بيهوشی اتاق عمل قلب    

رزومه

دكتر محمدرضا دروديان
مرتبه علمي : دانشيار

متخصص بيهوشي

سمت : مسئول بيهوشی بیمارستان شهید بهشتی- عضو شورای پژوهشی گروه

رزومه

دکتر مرتضی هاشميان 

مرتبه علمي:  دانشیار

فلوشيپ درد

سمت : معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان - عضو هيات علمي گروه- عضو شورای پژوهشی گروه

دکتر مهدی احمدی نژاد

مرتبه علمي:  دانشيار

فوق تخصص مراقبت هاي ويژه

سمت : ریاست دانشگاه علوم پزشکی- رياست بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان باهنر- عضو شورای پژوهشی گروه

رزومه

دكتر مهديه شريف زاده
مرتبه علمي : استاديار

فوق تخصص مراقبتهای ویژه و ICU

سمت :عضو هیئت علمی گروه

رزومه

دكتر نعيمه نعيمي بافقي

مرتبه علمي : استاديار

متخصص بيهوشي

سمت : عضو هيات علمي گروه

رزومه

دکتر زهرا خوشنام

مرتبه علمی : استادیار

فوق تخصص مراقبت های ویژه و ICU

سمت : رئیس بخش بیهوشی ICU 1,3  

 

دکتر جعفر صالحی

مرتبه علمي:  استاديار

متخصص بیهوشی

سمت : ماموریت آموزشی

رزومه

دكتر سها مهرابي ماهاني

مرتبه علمي : استاديار

متخصص بيهوشي

سمت : ماموریت آموزشی

رزومه

دکتر حکیمه کریمی علی ابادی

مرتبه علمی: استادیار

متخصص بیهوشی

سمت: ماموریت آموزشی

 

 

 

دکتر رضا رئیسی استبرق

مرتبه علمی: استادیار

فوق تخصص مراقبتهای ویژه و ICU

سمت: عضو هیات علمی گروه - رئیس ICU جنرال افضلی پور

 

دکتر محمد بختیاری 

مرتبه علمی : استادیار

متخصص بیهوشی 

سمت : عضو هیات علمی گروه

رزومه

 

دکتر سیاوش آثار

مرتبه علمی: استادیار

متخصص بیهوشی 

سمت : عضو هیئت علمی گروه

دکتر امیرحسین مرادی گهرت

مرتبه علمی: استادیار

متخصص بیهوشی 

سمت: عضو هیئت علمی گروه

متخصصين گروه بيهوشي

 دکتر زهرا حاجي پور 

سمت : متخصص بيهوشي

رزومه


دكتر الهام مهاجري

سمت : متخصص بيهوشي - قرارداد
 

 

دكتر مرتضي مومني

سمت : متخصص بيهوشي - قرار داد

 

دکتر مرجان شهابی

سمت : متخصص بيهوشي

رزومه

دکتر حميدرضا صانعی پور

سمت : متخصص بيهوشي

 

 

دکترمحمدحسين خبيری

سمت : متخصص بيهوشي - قرارداد

 

دکتر حسين باقرشاهی

سمت : متخصص بيهوشي - قرار داد

 


 

دکتر فاطمه مهدوی جعفری 

سمت : متخصص بیهوشی ضریب K

 

 

دکتر مریم میر حسینی 

سمت : متخصص بیهوشی - ضریب k

دکتر حدیثه واله 

سمت: متخصص بیهوشی ضریب k

دکتر قاسم موسوی

سمت : متخصص بیهوشی

دکتر مهدیه تاج الدینی

سمت: متخصص بیهوشی ضریب k

دکتر لیلا رضایی زاده

سمت : متخصص بیهوشی ضریب k

دکتر آزیتا خالویی

سمت : متخصص بیهوشی ضریب K

 

 

دکتر ماندانا مخترع

سمت: متخصص بیهوشی ضریب k

 

 

دکتر فاطمه باقری

سمت: متخصص بیهوشی ضریب K

 

 

دکتر اعظم ابراهیمی نسب 

سمت: متخصص بیهوشی ضریب K